Bạn đang xem: Toàn Quốc | TP.HCM | Hà Nội | Hải Phòng | Đà Nẵng | Cần Thơ |
Cập nhật hôm nay 4971 lượt truy cập hôm nay, trong 3434383 người đã truy cập

Cơ chế giải quyết tranh chấp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     NGUỒN NHÂN LỰC NHƯ Ý                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————— —————————
            Số: ………………..                                                                 TP.HCM, ngày tháng năm 2018


CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Timvieclam.net.vn và Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ xử lý khiếu nại của Ứng viên
(người tìm việc) trên trang, có liên quan đến nội dung tin tuyển dụng được đăng tải trên trang
Đầu mối xử lý: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHƯ Ý
Địa chỉ: 56D Lê Trực, P.7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Email: lienhe@timvieclam.net.vn
Hotline: 0963.092.879
Timvieclam.net.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của
người tìm việc. Do vậy, các thành viên khi đăng tin lên Timvieclam.net.vn cần đảm bảo tính trung thực,
chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc được đăng tải lên trang.
Trong trường hợp xảy ra sự việc gây mâu thuẫn, tranh chấp, thành viên bao gồm cả nhà tuyển
dụng và ứng viên đều cần phải phối hợp với Timvieclam.net.vn để xử lý, cung cấp giấy tờ văn bản cần
thiết để chứng thực. Timvieclam.net.vn có thể cung cấp những thông tin liên quan đến Nhà tuyển dụng và
Ứng viên nếu được một trong hai bên đề nghị (đàm bảo rằng thông tin được Timvieclam.net.vn cung cấp
phải liên quan đến tranh chấp)
Hai bên sau khi đã giải quyết xong tranh chấp thì cần báo lại cho Ban Quản trị Timvieclam.net.vn. Trường
hợp Nhà tuyển dụng vi phạm, tranh chấp phát sinh từ phía Nhà tuyển dụng thì Timvieclam.net.vn có quyền
cảnh cáo, khóa hoặc chuyển tài khoản cho cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Timvieclam.net.vn có thể gỡ
và xóa bỏ toàn bộ nội dung tin tuyển dụng vi phạm trên Timvieclam.net.vn.
Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết giữa Nhà tuyển dụng và ứng viên thì một
trong hai bên có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích
hợp pháp của mỗi bên.
Thời gian giải quyết tranh chấp: Tùy thuộc theo mức độ tranh chấp để có thời gian xử lý phù
hợp. Tuy nhiên, trường hợp tranh chấp có thể xử lý được trong phạm vi quyền hạn của Timvieclam.net.vn,
Nhà tuyển dụng và Ứng viên, Timvieclam.net.vn cam kết tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải quyết tranh
chấp trong thời gian nhanh nhất có thể để đảm bảo mọi hoạt động bình thường của Nhà tuyển
dụng và Ứng viên trên trang.

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
(đã ký)

zalo
Messenger