Bạn đang xem: Toàn Quốc | TP.HCM | Hà Nội | Hải Phòng | Đà Nẵng | Cần Thơ |
Cập nhật hôm nay 300 lượt truy cập hôm nay, trong 1288279 người đã truy cập

Ngoại ngữ/Biên dịch/Phiên dịch

Vị trí công việc Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển Dụng Thông dịch Tiếng Hàn

Tuyển Dụng Thông dịch Tiếng Hàn

Liên hệ: Email: Giaiphapvieclamnhuy@gmail.com Website :...

Đồng Nai

24-08-2016

Tuyển Dụng Thông dịch Tiếng Hàn

Tuyển Dụng Thông dịch Tiếng Hàn

CÔng ty TNHH Công nghiệp HW 100% vốn Hàn quốc,Tình trạng hoạt...

Đồng Nai

24-09-2016

« 1 2 »